حاميان موسسه

  خيرين و حاميان موسسه 

علاوه بر موسسين و هيات مديره موسسه فخرالملوک، حاميان بسياری هستند که با کمک های نقدی و غير نقدی خود ما را در اين مسئوليت بزرگ ياری می کنند. ضمن سپاسگزاری و قدر دانی از کمک تمامی حاميان مجموعه، فهرست نام برخی حاميان به شرح زير آمده است. لازم به ذکر است علاوه بر اين سروران، عزيزان ديگری نيز در جمع حمايت کنندگان موسسه وجود دارند که به دليل عدم اطلاع از نام و يا درخواست آنان بر عدم اعلام نام، امکان ذکر اسم در اينجا ميسر نبوده است که بدينوسيله از اين عزيزان نيز متشکريم.

ردیف نام و نام خانوادگی نحوه ي همکاري توضيحات
1 خانم دکتر ناجي دندان پزشک خدمات مربوط به مشکلات دهان و دندان فرزندان به صورت رايگان
2 آقاي دکتر شيرواني دندان پزشک خدمات مربوط به مشکلات دهان و دندان فرزندان به صورت رايگان
3 آقاي دکتر معصومي اورتودنسي خدمات مربوط به اورتودنسي فرزندان به صورت رايگان
4 آقاي دکتر مسروري اورتودنسي خدمات مربوط به اورتودنسي فرزندان به صورت رايگان
5 آقاي دکتر تومرائي پزشک ويزيت کليه فرزندان هنگام بيماري
6 آقاي دکتر يونسي و کرباسيان آزمايشگاه رباط کريم آزمايش روتين سالانه به صورت رايگان
7 آقاي مهندس علي برقعي تهيه ميوه و تره بار تامين ميوه و تره بار به صورت رايگان
8 آقاي علي محمدي تاسيسات امور فني و نگهداري تاسيسات به صورت رايگان
9 سرکار خانم سعادت   تامين پاره اي از مايحتاج عمومي فرزندان و در زمينه تفريحات و مسافرتها
10 خانم مولانا   تامين پاره اي از مايحتاج عمومي فرزندان و در زمينه تفريحات و مسافرتها
11 آقاي سلامي   تامين ميز و صندلي و مبل و لوازم چوبي
12 آقاي ناصري استخر ارسنجاني آموزش شنا و تفريحي کليه فرزندان درتابستان
13 آقاي محمودي نانوا تامين نان فرزندان به صورت رايگان
14 آقای خانجانی امور ساختمانی   تجهیزات و امور فنی و ساختمانی

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.