درباره ما

   

موسسه خيريه فخرالملوک فعاليت خود را از سال 1383با هدف نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست آغاز نموده است. مهمترين ماموريت بنيانگزاران اين مجموعه کاهش معضلات اجتماعی از طريق افزايش کيفيت زندگی فرزندان بی سرپرست و پرورش عادی آنها برای حضورسالم در اجتماع می باشد و به همين دليل سرپرستی کودکان در مراکز به جای روش های رايج اداره مراکز شبانه روزی با رويکرد پرورش خانگی انجام می گردد.

 

اولين مرکز سرپرستی موسسه خيريه فخرالملوک مخصوص دختران در مهر ماه 83 به مساحت 2000 متر مربع و در ساختمانی با زيربنای تقريبی 800 متر مربع شامل چهار واحد چهار خوابه، سالن اجتماعات، کتابخانه، سردخانه، آشپرخانه مرکزی، سالن نهارخوری و کليه امکانات رفاهی و بهداشتی در رباط کريم واقع در جنوب تهران به همت و تلاش  خانواده گيوه چيان و خانواده برکتين ساخته و تجهيز گرديد. اين مرکز با ظرفيت 8 نفر در هر واحد در حال حاضر سرپرستی 24 نفر دختران 8 تا 16 ساله را پذيرفته است و خوشبختانه تا کنون 4 نفر ترخيص و برگشت به خانواده داشته و 1 نفر نيز تحت نظارت بهزيستی استان تهران به فرزندخواندگی سپرده شده است.    

 

آشنايی با موسسه خيريه فخرالملوک (مرکز دختران رباط کريم) 

نام موسسه: خيريه فخر الملوک

 نوع فعاليت: نگهداری و آموزش و پرورش فرزندان دختر بی سرپرست و فاقد صلاحيت از سن 6 سالگی تا ازدواج، اشتغال و توانايی زندگی مستقل با ظرفيت 24 نفر 

تاريخ ثبت: 27/7/83          شماره ثبت:17255 

مجوز: سازمان بهزيستی استان تهران         تاريخ اخذ مجوز: 24/6/83               تاريخ صدور پروانه فعاليت: 25/12/86    

نحوه تامين هزينه ها: 

فرزندان تحت سرپرستی موسسه، طی مراحل قانونی از سازمان بهزيستی تحويل گرفته می شوند و به غير از يارانه اين سازمان، تامين کليه مخارج روزانه موسسه (تغذيه، تحصيل، آموزش، تفريح، بهداشت و درمان، کارکنان، ساختمان و تجهيزات) به عهده هيات مديره موسسه می باشد. لذا مشارکت های مردمی که می تواند به صورت نقدی، غير نقدی، خدماتی، درمانی، آموزشی، مشاوره روانشناسی و ... انجام شود يکی از منابع مهم اين موسسه بوده و می تواند در انجام هرچه بهتر اهداف تعيين شده بسيار موثر باشد.

        

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.