رویکرد اجرایی

 

در راستای هدف محوری پرورش کودکان سالم و عادی، موسسه خيريه فخر الملوک تمامی مراحی اجرايی از تجهيز مرکز تا پذيرش و سرپرستی کودکان و ترخيص آنها را با در نظر گرفتن ملاحظات لازم برای ايجاد محيطی ايجاد محيطی پويا و ايجاد فضايی مشابه خانواده انجام می دهد. در زير به برخی اقدامات لازم در ايجاد خانه فرزندان رباط کريم اشاره شده است:

 ·         تجهيز خانه فرزندان 

·         نيروی انسانی 

·         پذيرش فرزندان 

·         ثبت نام در مدرسه 

·         اقدامات مددکاری 

·         تغذيه

 

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.