اقدامات مددکاری

بررسی و رفع نقايص پرونده ها و سوابق اجتماعی فرزندان از جمله: 

·         تقاضای شناسنامه از اداره ثبت احوال رباط کريم برای آندسته از فرزندان که فاقد شناسنامه بوده اند. 

·         تماس با بستگان و خانواده فرزندان و برقراری ارتباط و ملاقات در صورت داشتن صلاحيت 

·         مصاحبه با خانواده فرزندان و آماده سازی، کمک و تشويق به آنان به پذيرش مجدد فرزندان 

·         تشکيل جلسات تيمی (شامل مدير، روانشناس، مددکار، مربی رابط و منشی) حداکثر هر شش ماه يکبار برای هريک از فرزندان و طرح و چاره جويی برای رفع مشکلات آنان 

·         انتخاب سرپرست يا حامی از خانواده های داوطلب برای پوشش نيازهای عاطفی، اجتماعی و امنيت روانی  فرزندان 

·         افتتاح حساب تامين آتيه برای کلي] فرزندان (در بانک کشاورزی) 

·         تلاش و کوشش برای بازگردانی يا ترخيص کودکان از مرکز به صورت بازگشت به خانواده، امين موقت و يا فرزند خواندگی با نظارت سازمان بهزيستی 

·         آموزشهای جانبی و تکميلی مستمر در کنار مدرسه در موسسه و يا در خارج از موسسه مانند کتابخوانی، نماز و مسائل دينی، مهارتهای زندگی، آشپزی، ورزش، کامپيوتر، زبان، نقاشی، موسيقی، شنا، خياطی و ...  ·          مسافرت به شهرهای ديگر و تورهای داخل کشوری برای آشنايی با نقاط مختلف ايران 

·         تامين امکانات بهداشتی و درمان پزشکی هم در مواقع ضروری و هم به صورت آزمايش های روتين سالانه (خون، دهان و دندان) 

·         شرکت مربيان و کادر سرپرستی در کلاسهای آموزشی (مديريت، روانشناسی، مددکار و مربی گری) سازمان بهزيستی و به روز کردن و ارتقا دانش کاری

                                                                                

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.