ثبت نام در مدرسه

پس از پذيرش کودک در موسسه و آشنايی با محيط خانه، هماهنگی لازم برای ثبت نام وی در مدرسه شهرستان مربوطه و تهيه يونيفرم و لوازم التحرير و تامين سرويس اياب و ذهاب انجام می شود. لازم به ذکر است برخی فرزندان قبل از ورود به مرکز به دليل زندگی نامنظم گاها دير به مدرسه رفته و يا ترک تحصيل داشته اند که با هماهنگی با مدرسه و حمايت مربيان موسسه ثبت نام انجام می گردد. هريک از فرزندان حتی المقدور مشابه ساير خانواده ها به مدرسه عادی می رود.

                                                                                                                                                    

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.