کار داوطلبانه

  کار داوطلبانه در کادر مشاوره و آموزش    

کمک های خدماتی مشاوره و آموزش فرزندان مانند آموزش های جانبی و اوقات فراغت، ورزش، روانشناسی و پزشکی  

متخصصين، کارشناسان و کسانی که علاقه مند به حضور در خانواده و ارتقا زندگی يا مهارت های کودکان موسسه هستند می توانند با ارائه خدمات آموزشی يا تفريحی خود موسسه را ياری نمايند. اينکار می تواند به صورت تقبل برگزاری کلاس های آموزشی در داخل موسسه و يا در محل حامی با نظارت موسسه به صورت منظم دوره ای و يا موردی انجام شود. در حال حاضر بسياری از متخصصين داوطلب به صورت دوره ای در برخی روزهای هفته در محل خيريه حضور پيدا کرده و ما را از نعمت تخصص خود بهره مند می سازند. شما هم می توانيد يکی از اين افراد باشيد.  

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.